“ما با طالبان نمی‌جنگیم، منتظر ما نباشید”

“ما با طالبان نمی‌جنگیم، منتظر ما نباشید”

سرتاج عزیز، مشاور خارجی پاکستان با مخالفت به گزینه نظامی علیه طالبان، گفت که این سیاست در طول چهارده سال گذشته نتوانسته است مشکل جنگ در افغانستان را حل نماید. سرتاج عزیز با رد اقدام نظامی، گفته است که هنوز گفتگوی سیاسی...