ماین کناره جاده‌ای در هرات موتر بانک ملی را آماج قرارداد

ماین کناره جاده‌ای در هرات موتر بانک ملی را آماج قرارداد

موتر بانک ملی پیش از چاشت امروز در شاهراه هرات اسلام قلعه آماج ماین کناره جاده‌ای قرار گرفت. یک منبع پولیس ولایت هرات با شرط افشا نشدن نامش به تلویزیون چکاد گفت که این موتر از شاهراه اسلام قلعه عازم شهر هرات بوده که با یک...