ماین کنار جاده‌ای، جان آمر امنیت فرماندهی پولیس فراه را گرفت

ماین کنار جاده‌ای، جان آمر امنیت فرماندهی پولیس فراه را گرفت

گلبهار مجاهد آمر امینت فرماندهی پولیس فراه بامداد امروز در نتیجه انفجار ماین کنار جاده‌ای، جان باخت.   ناصر مهری سخنگوی والی فراه با تائید این خبر می‌گوید که موتر حامل گلبهار مجاهد در ولسوالی پشت‌رود این ولایت هدف...