دو ماین گذار در فراه طعمه ماین دست ساز خود شدند

دو ماین گذار در فراه طعمه ماین دست ساز خود شدند

دو ماین گذار شب گذشته در مسیر بزرگراه  ۵۱۷  فراه طعمه ماین دست ساز خود شدند. مسئولان امنیتی در این ولایت می گویند که این دو ماین گذار قصد داشتند ماینی را در مسیر بزرگراه ۵۱۷ در روستای شمالگاه فراه جاسازی کنند که هر دو با...