مسئول ماین گذاری طالبان در ولسوالی کشک کهنه کشته شد

مسئول ماین گذاری طالبان در ولسوالی کشک کهنه کشته شد

مقام‌های محلی در ولایت هرات می‌گویند که «ملا عبدالحلیم»  مسئول ماین گذاری  گروه پیکارجویان طالب حین ماین گذاری کشته شده است.  اوکه تعلمیات ابتدایی و اساسی ساخت ماین را فرا گرفته بود، روز گذشته در اثر انفجار ماین دست...