ماین گذاری طالبان در غور مانعی برای راه اندازی عملیات نظامی

ماین گذاری طالبان در غور مانعی برای راه اندازی عملیات نظامی

مسئولان محلی در ولایت غور می‌گویند که از چند ماه به این‌طرف، طالبان شماری از مسیرهایی که با ولسوالی‌های «چهارسده و پسابند» این ولایت متصل هستند را ماین گزاری کرده اند.   عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور گفت که به دلیل...