ماین طالبان، بلای جان این گروه شد

ماین طالبان، بلای جان این گروه شد

ماین هایی که افراد طالبان به منظور تخریب یک پاسگاه پولیس و ضربه زدن به نیروهای امنیتی کار گذاشته بودند جان افراد این گروه را گرفت. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "شب گذشته ۷ تن از افراد طالبان...