ماینی که گریبان سازندگانش را گرفت

ماینی که گریبان سازندگانش را گرفت

دو ماین ‌ساز گروه طالبان در‌ ولایت هرات، شکار ماین دست ساز خود شان شده اند.   عبدالاحد ولی زاده سخنگوی فرماندهی پولیس هرات می‌گوید که این افراد در ولسوالی شیندند ولایت هرات توسط ماین دست ساز خود شان، به قتل...