ماینی که خنثی نشد و یک نظامی را به کام مرگ کشاند

ماینی که خنثی نشد و یک نظامی را به کام مرگ کشاند

در اثر انفجاری در ولسوالى شاه جوى ولایت زابل، شمارى از سربازان ارتش ملى و افراد ملکى کشته و مجروح گردیدند. وزیر محمدجوادی ولسوال شاه جوى، این ولایت گفته که این انفجار، ساعت ١١:٠٠ قبل از ظهر امروز صورت گرفته است. وى افزود...