ساکنان بادغیس خواستار بازگشایی در مانگاه‌های خصوصی

ساکنان بادغیس خواستار بازگشایی در مانگاه‌های خصوصی

پس از مسدود شدن هشت درمانگاه خصوصی از سوی طالبان مسلح در بادغیس، شماری از ساکنان این ولایت، از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا بی درنگ به بازگشایی این درمانگاه‌ها بپردازند. عبدالطیف روستایی، سرپرست صحت عامه این ولایت در یک...