مانور نظامی تاجیکستان و روسیه دربیخ گوش افغانستان

مانور نظامی تاجیکستان و روسیه دربیخ گوش افغانستان

مانور نظامی مشترک نظامیان تاجیکستان و روسیه به هدف کسب آمادگی دربرابر گروه‌های تروریستی درمناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان آغاز شد. این مانور نظامی، صبح امروز در پنج نقطه در ولایت ختلان تاجیکستان آغاز شد. رسانه‌های...