ماموریت نیروهای ویژه آمریکایی در شرق کشور ناکام ماند

ماموریت نیروهای ویژه آمریکایی در شرق کشور ناکام ماند

بر بنیاد گزارش‌ها، ماموریت ویژه نیروهای بحری امریکا برای رهایی یک آموزگار دانشگاه امریکایی افغانستان و همکار آسترالیایی‌اش ناکام شده است. سربازان ویژه امریکایی با شورشیان طالب که آن دو آموزگار را در قیدشان دارند،...