دو تن از ماموران مرزی در اثر انفجار ماین در بادغیس کشته و مجروح شدند

دو تن از ماموران مرزی در اثر انفجار ماین در بادغیس کشته و مجروح شدند

دو تن از ماموران مرزی در اثر انفجار ماین در ولسوالی مقر ولایت بادغیس کشته و مجروح شدند. سمونوال عبدالغفور محمودی فرمانده پولیس مرزی مستقر دربادغیس به تلویزیون چکاد می گوید، شام روز گذشته ماموران پولیس مرزی درمنطقه سنگ...