“مالدیو” با ایران قطع رابطه کرد

“مالدیو” با ایران قطع رابطه کرد

حکومت مالدیو، روابط ۴۰ ساله دیپلماتیک خود با ایران را به دلیل «سیاست‌های این کشور در خاورمیانه» قطع کرده است. وزارت خارجه مجمع‌الجزایر کوچک مالدیو با نشر خبرنامه‌ای گفته که سیاست ایران در خاورمیانه برای صلح و امنیت...