تلاش ها برای ریشه کن ساختن مرض مالاریا در هرات

تلاش ها برای ریشه کن ساختن مرض مالاریا در هرات

نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری مالاریا از جمله امراض خطر ناکی می باشد که هنوز هم جان هزاران تن را در افغانستان تهدید میکند اما مسئولان در ریاست صحت عامه ولایت هرات میگویند: از سه سال به اینسو هیچ واقعه مثبت بیماری مالاریا...