مافیا برای پر کردن جیب‌های خود نرخ گاز را افزایش دادند

مافیا برای پر کردن جیب‌های خود نرخ گاز را افزایش دادند

رییس کمیته نظارت شورای ولایت هرات می‌گوید که واردکنندگان گاز مایع هرات با مسئولین اتاق‌های تجارت و ریاست مواد نفتی و گاز مایع دریک معامله نرخ گاز را در هرات افزایش دادند. حاجی محمد سردار بهادری رییس کمیته نظارت شورای...