ماستری در رشته “برابری جنسیت اجتماعی و مطالعات زنان” در دانشگاه کابل

ماستری در رشته “برابری جنسیت اجتماعی و مطالعات زنان” در دانشگاه کابل

نخستین برنامه آموزشی در مقطع ماستری در رشته جندر (برابری جنسیت اجتماعی) و مطالعات زنان در دانشگاه کابل آغازشده است. در اعلامیه‌ای که از سوی برنامه توسعه‌ای سازمان ملل در افغانستان، سفارت کوریا در کابل و دانشگاه کابل...