ماسترپلان برق کشور بازنگری می‌شود

ماسترپلان برق کشور بازنگری می‌شود

کابینه حکومت وحدت ملی، تصمیم گرفته است تا ماستر پلان برق افغانستان را مورد بازنگری قرار دهد. در جلسه این هفته کابینه که روز شنبه به ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهور در ارگ برگزار شده ؛ طرح بازنگری ماستر پلان برق افغانستان...