سارقان مسلح به یک مارکت در هرات تاختند

سارقان مسلح به یک مارکت در هرات تاختند

به‌تازگی هشت سارق مسلح، به یک مارکت در ولایت هرات هجوم آوردند. شاهدان عینی می‌گویند که این سارقان به مغازه‌های مارکت "هری‌رود" واقع "درب قندهار" حمل کردند و مقداری پول و اموال مغازه‌داران را با خودشان بردند. این شاهدان...