مارتین شفر: حمله به کنسولگری آلمان در مزار باعث تغییر در تعهد این کشور نسبت به افغانستان نخواهد شد

مارتین شفر: حمله به کنسولگری آلمان در مزار باعث تغییر در تعهد این کشور نسبت به افغانستان نخواهد شد

"مارتین شفر" یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان طی اظهاراتی در یک نشست خبری گفت: حمله به کنسولگری آلمان در مزار شریف سبب تغییر در تعهد این کشور نسبت به افغانستان نخواهد شد. وی افزود فعالیت‌های آلمان و کشورهای دیگر در...