قتل مادر توسط فرزند؛ پولیس دو پسر را به ظن قتل مادرشان بازداشت کرد

قتل مادر توسط فرزند؛ پولیس دو پسر را به ظن قتل مادرشان بازداشت کرد

پولیس دو پسر را به ظن قتل مادرشان بازداشت کرده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات با بیان این مطلب گفت: " شب گذشته جسد یک زن کهن سال که با ضربات چاقو به قتل رسیده است به بیمارستان مرکزی هرات اورده شده است". به گفتۀ آقای...