ماجرای ‘دوپینگ’ ماریا شاراپووا بزرگ شده؟

ماجرای ‘دوپینگ’ ماریا شاراپووا بزرگ شده؟

"اندی دوفرین، کسی است که توی رودخونه پر از کثافت سینه‌خیز رفت و از اون طرفش تمیز بیرون اومد". این جمله معروف مورگان فریمن، هنرپیشه نقش الیس بوید ردینگ، ملقب به "رد" در فیلم معروف "رستگاری از شائوشنک" را می‌توان خلاصه‌ای از...