امنیت ملی: اوباشان روز ۱۸ سنبله مأمور امنیت را کشتند

امنیت ملی: اوباشان روز ۱۸ سنبله مأمور امنیت را کشتند

امنیت ملی افغانستان می‌گوید یکی از افسران این اداره در یک تیراندازی در کابل کشته‌شده‌ است. این اداره در خبرنامه‌ای که روز چهارشنبه ۱۸ سنبله به رسانه‌ها فرستاده، قاتلان این افسر را "اوباشانی" خوانده که می‌خواستند با...