یک مأمور ارشد پولیس در هرات برکنار شده است

یک مأمور ارشد پولیس در هرات برکنار شده است

مأمور سمت چهارم فرماندهی پولیس هرات به دلیل غفلت وظیفه‌ای برکنار شده است. خبرگزاری محلی کهندژ گزارش داده که این مأمور به دلیل عدم حضور در جریان مهار آتش‌سوزی یک‌خانه که منجر به کشته شدن تمام اعضای این خانواده ۱۰ نفری شد...