لیلا با حرف “ع” نقاشی می‌کند

لیلا با حرف “ع” نقاشی می‌کند

درایالات متحده یکی از شاعرای معاصر و نقاش افغان توانسته است به کارهای فرهنگی مختلف درمیان جامعه افغان‌ها از شهرت خوبی برخوردار گردد. أفغان‌ها در ویرجینیا با اسم لیلا تیموری آشنا استند. شاعره، نقاش و نویسنده‌ای که با...