لیست کارمندان موقت کمیسیون انتخابات در بادغیس نهایی شد

لیست کارمندان موقت کمیسیون انتخابات در بادغیس نهایی شد

کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بادغیس از نهایی شدن لیست کارمندان موقت این کمیسیون خبر داده است   مصطفی مصدق، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بادغیس می‌گوید که لیست کسانیکه برای بست‌های مختلف کاری به گونه موقت...