لیبی تا ۳۰ روز دیگر صاحب حکومت وحدت ملی می‌شود

لیبی تا ۳۰ روز دیگر صاحب حکومت وحدت ملی می‌شود

شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق صلح در لیبی را دیروز به‌اتفاق آرا تأیید کرد. بر اساس این توافق که به میانجیگری سازمان ملل حاصل شد، طرف‌های درگیر جنگ باید یک حکومت وحدت ملی را تشکیل بدهند. غرب امیدوار است که توافق صلح...