لوازم بازی در پارکهای تفریحی معیاری است

لوازم بازی در پارکهای تفریحی معیاری است

شهرداری هرات می گوید که تمام لوازم بازی در پارکهای تفریحی از سوی این اداره بررسی و سپس نصب می شود.   شماری از اعضای شورای ولایتی هرات چندی پیش گفته بودند که لوازم بازی در پارکهای تفریحی فرسوده است. اکنون عبدالستار...