آبی‌های لندن در تلاش شکار اوبامیانگ از دورتموند

آبی‌های لندن در تلاش شکار اوبامیانگ از دورتموند

آبی‌های لندن در تلاش شکار اوبامیانگ از دورتموند   باشگاه چلسی پس از ناکام شدن در راستای جذب لوکاکو از اورتون، حالا در تلاش جذب پیر امریک اوبامیانگ، ستاره زنبورهای زرد با بودجه ۶۵ میلیون پوندی هستند. پس از قطعی شدن...