لغو سرویس هواپیمایی اسلامی در مالیزیا

لغو سرویس هواپیمایی اسلامی در مالیزیا

به گفتۀ مقام‌های کشور مالیزیا، شرکت هواپیمایی "رایانی ایر"، اولین شرکت هواپیمایی مجری شئونات اسلامی، به دلیل نقض ضوابط ایمنی تعطیل شد. شرکت "رایانی ایر" در ماه دسامبر سال گذشته راه‌اندازی شد. در این شرکت هواپیمایی تمامی...