“لعل و انار” با نشان دادن شیوه متفاوت استفاده از فیس‌بوک، جایزۀ آزمون فیس‌بوک را گرفت

“لعل و انار” با نشان دادن شیوه متفاوت استفاده از فیس‌بوک، جایزۀ آزمون فیس‌بوک را گرفت

نهاد "لعل و انار" با ارایۀ کارکردهایشان از طریق یک نوار ویدیویی توضیح دادند که از طریق رسانه های اجتماعی با راه اندازی برنامه های مختلف اجتماعی و آگاهی دهی، "تفاوت خشونت و افراطیت را با اسلام" به مخاطبین خود بیان می...