گشایش بند آب‌گردان “سربند نهر لشکری” در نیمروز

گشایش بند آب‌گردان “سربند نهر لشکری” در نیمروز

بند آبگردان "سربند نهر لشکری" در نیمروز به بهره‌برداری رسید. محمد سمیع، والی نیمروز با ابراز خرسندی از راه انداری این بند گفت که هم اکنون مشکلات ساکنان و کشاورزان نیمروز با گشایش این بند به گونۀ چشم‌گیری کاسته خواهد...