لحن انقره در برابر برلین و اتحادیۀ اروپا تندتر می‌شود

لحن انقره در برابر برلین و اتحادیۀ اروپا تندتر می‌شود

حکومت ترکیه می‌گوید در صورتی که در مناقشه بر سر لغو ویزای اتحادیۀ اروپا برای ترک ها پیشرفتی رونما نگردد، موافقتنامۀ خود با این اتحادیه در مورد پناهجویان را پیش از پایان سال روان میلادی فسخ خواهد کرد. انقره لحن تندی در...