لت و کوب صدها پناه‌جو از سوی پولیس مقدونیه

لت و کوب صدها پناه‌جو از سوی پولیس مقدونیه

صدها مهاجر از سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه در تلاش برای ورود به خاک مقدونیه از یونان با نیروهای مرزبان منطقه درگیر شدند. پولیس مقدونیه برای متفرق کردن جمعیت مهاجران از باتوم و گاز اشک‌آور استفاده کرد. شماری از مهاجران...