لب‌هایی که پس از تخریب کمپ مهاجرین دوخته شد

لب‌هایی که پس از تخریب کمپ مهاجرین دوخته شد

شماری از پناه‌جویان ایرانی به اعتراض تخریب و تخلیه کمپ پناه‌جویان در فرانسه لب‌هایشان را دوختند. این اعتراض غیرمعمول پناه‌جویان ایرانی روز گذشته زمانی صورت گرفت که حکومت فرانسه در تلاش تخریب و تخلیه این کمپ بود. در...