دیدار رییس جمهور غنی و لارل میرل در ارگ

دیدار رییس جمهور غنی و لارل میرل در ارگ

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور با خانم لارل میلر سرپرست نمایندگی خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان در ارگ دیدار کرد. در این دیدار رییس جمهور غنی در مورد جنگ های تحمیلی و سازمان یافته بیرونی در افغانستان...