برای نخستین بار لابراتوار تثبیت کیفیت زعفران در هرات به بهره برداری رسید

برای نخستین بار لابراتوار تثبیت کیفیت زعفران در هرات به بهره برداری رسید

برای نخستین بار لابراتوار تثبیت کیفیت زعفران در هرات به بهره برداری سپرده شده‌است.   سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات می‌گوید، این لابراتوار به صادرات زعفران در این ولایت سودمند است. به گفته وی از این پس، بسیار...