اولین لابراتوار تجزیه و کنترل کیفیت دارو بزودی در هرات ساخته خواهد شد

اولین لابراتوار تجزیه و کنترل کیفیت دارو بزودی در هرات ساخته خواهد شد

مسئولان ریاست صحت عامه هرات می‌گویند که به زودی یک لابراتوار تجزیه و کنترل کیفیت دارو در این ولایت تاسیس می‌شود.   داکتر اسدالله اوبه وال، آمر قوانین صحی و بررسی ریاست صحت عامه و همچنین عضو کمیسیون کنترل کیفیت دارو...