کار آمارگیری ابتدایی راه‌آهن هرات- تورغندی آغاز شد

کار آمارگیری ابتدایی راه‌آهن هرات- تورغندی آغاز شد

این طرح باهزینه یک‎میلیون و ششصد هزار دالر آمریکایی، قراراست در ۶ ماه آینده تکمیل شود. محمد آصف رحیمی، والی هرات احداث خط آهن هرات- تورغندی را در انکشاف اقتصادی و اتصال کشور به بازارهای آسیای میانه مهم قلمداد کرد و از...