قیمت گوشت فی کیلو ۳۰ افغانی کاهش یافت

قیمت گوشت فی کیلو ۳۰ افغانی کاهش یافت

شهرداری هرات روز گذشته از دکان‌های قصابی جهت کنترل نرخ گوشت دیدن کرد. دررأس این هیأت غلام‌غوث نیک‌بین، معاون شهردارهرات نیز حضور داشت. به گفته آقای نیک‌بین قراراست قیمت گوشت در بازارهای هرات کاهش رونما...