قیمت محصولات کشاورزی در فراه کاهش یافته است

قیمت محصولات کشاورزی در فراه کاهش یافته است

شماری از کشاورزان ولایت فراه از کاهش فروش قیمت محصولات شان در بازرهای این ولایت شاکی هستند.   «شعیب رضایی» یکی از کشاورزان فراه به تلویزیون چکاد گفت که به دلیل خشکسالی بر علاوه کاهش قیمت گندم، میزان کشت آنان نیز در سال...