موافقت رییس‌جمهور به‌خاطر درج کلمه افغان و قومیت در شناسنامه‎‌های الکترونیکی

موافقت رییس‌جمهور به‌خاطر درج کلمه افغان و قومیت در شناسنامه‎‌های الکترونیکی

پس از جنجال‌های زیاد مبنی بر درج شدن یا نشدن کلمه افغان و قومیت در شناسنامه‌های الکترونیکی، رییس‌جمهور غنی طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرده است. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که پس از تعدیل ماده ششم قانون...