نگرانی‌ها از تطبیق قوانین دوگانه مالی در هرات

نگرانی‌ها از تطبیق قوانین دوگانه مالی در هرات

سخنگوی وزارت مالیه کشور در سفری که به هرات داشت در جمع شماری از مردم، فعالان مدنی و رسانه ها، از کارکرد این وزارت در عرصه تطبیق قانون مالیاتی معلومات ارائه نمود. اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه کشور در این...