تخطی اطراف درگیر در جنگ سوریه از قوانین جنگ

تخطی اطراف درگیر در جنگ سوریه از قوانین جنگ

مسئول امور بشری سازمان ملل متحد می‌گوید، اطراف درگیر در جنگ سوریه بطور متداوم از قوانین جنگ تخطی نموده، برای پیروز شدن هر کار را کرده‌اند. ستیفن اوبراین که از طریق یک ویدیو کنفرانس با شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت...