وضع قوانین جدید بانک مرکزی سبب اعتصاب کار صرافان هرات شد

وضع قوانین جدید بانک مرکزی سبب اعتصاب کار صرافان هرات شد

همزمان با صدور قوانین جدید بانک مرکزی افغانستان، تمام صرافان هرات با واکنش به این امر دست به اعتصاب کاری زده اند.   بهاءالدین رحیمی، رئیس اتحادیه صرافان هرات و معاون شورای سراسری صرافان کشور گفت که بانک مرکزی با وضع...