عدم رعایت قواعد ترافیکی از سوی رانندگان فراه چالش ساز شده است

عدم رعایت قواعد ترافیکی از سوی رانندگان فراه چالش ساز شده است

ساکنان شهر فراه از وجود ازدحام ترافیکی و رعایت نکردن قواعد ترافیکی از سوی رانندگان شاکی هستند.   «ذبیح الله» یکی از ساکنان فراه در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که مسئولان اداره ترافیک در قسمت جریمه کردن رانندگان...