پولیس هرات ۲۲ تن را به ظن فعل قمار بازداشت کرد

پولیس هرات ۲۲ تن را به ظن فعل قمار بازداشت کرد

گزارش‌ها می‌رساند که پولیس هرات ۲۲ تن را به ظن فعل قمار بازداشت کرده است. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات می‌گوید که این افراد به شکل گروهی در حوزۀ دوم امنیتی بازداشت شده‌اند. به گفتۀ آقای ولی‌زاده، از...