ساخت قلمی  هوشمند که مکتب را به خانه کودکان افغان میبرد

ساخت قلمی  هوشمند که مکتب را به خانه کودکان افغان میبرد

گزارش‌ها حاکی از آنست که یک جوان خلاق افغانستانی، قلم هوشمندی را ساخته که به گفتۀ وی می‌تواند برای نظام معارف کشور همکاری موثری داشته باشد.   این قلم هوشمند  با قابلیت‌های موجود خود می‌تواند به کاربر، محتوای کتاب...