قلعه تاریخی ضحاک غور از اثر بی توجهی مسئولان به یک متروکه تبدیل شده است

قلعه تاریخی ضحاک غور از اثر بی توجهی مسئولان به یک متروکه تبدیل شده است

قلعه تاریخی ضحاک در ولایت غور، به دلیل آن چه که بی توجهی مسئولان حکومتی دانسته می‌شود؛ هم اکنون به یک متروکه مبدل شده است. مسئولان در اداره اطلاعات و فرهنگ غور نیز ، وضعیت آبده‌های تاریخی این ولایت به شمول منار جام و...