درهای قلعه تاریخی حلب به روی گردشگران باز شد

درهای قلعه تاریخی حلب به روی گردشگران باز شد

فقط چند روز پس از این که نیروهای دولت سوریه توانستند بخش شرقی حلب را از شورشیان مسلح پس بگیرند، گردشگران اجازه پیدا کردند که قلعه های تاریخی این منطقه تاریخی بازدید کنند. دولت سوریه تلاش می کند با این کار نشان بدهد که به...